Campus UB

Camine

Dedicat studentilor: Regulament pentru organizarea şi funcţionarea căminelor şi cantinelor studenţeşti

Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia studenţilor un număr de 5354 locuri în căminele proprii.  Distribuţia acestora s-a făcut către facultăţi, ţinând cont de principiul proporţionalităţii, în  funcţie de numărul de studenţi înscrişi finanţaţi de la buget.

Prezentare a căminelor Universităţii din Bucureşti

a. COMPLEX GROZĂVEŞTI (capacitate de cazare: 2016 locuri; 284 în cămin A1)

Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 204

Mijloace de transport: Metrou: Grozăveşti; RATB: 601

Administratori:

Cămin A – Paraschiva Apostol

Telefon: 021-318.88.58;

Cămin B – Eugen Iordache

Telefon: 021-318.88.58;

Cămin C – Ana Tivga

Telefon: 021- 318.88.61;

Cămin D – Viorica Anghelescu

Telefon: 021-318.88.60;

Cămin Al – Traian Munteanu

Telefon: 021-3114432.

Descriere: Complexul Grozăveşti are căminele A, B, C, D (parter + 5 etaje) compuse din camere cu două paturi, mobilier pentru două persoane (dulap, masă pentru calculator, scaun) şi lavoar în cameră. Baia este comună; sunt două băi pe fiecare palier, dispuse la capetele culoarului. Căminele sunt recent renovate şi mobilierul este nou (căminele C şi D – renovate în anul 2006; căminul B a intrat în circuitul cazării în octombrie 2008, în urma unui proces de reparaţie capitală; căminul A se redeschide in octombrie 2009. Construcţia căminului A1 (parter + 9 etaje) a fost terminată în 2008, începând cu luna octombrie 2008 este cazabil şi îndeplineşte criteriile pentru cazarea studenţilor în cele mai bune condiţii. Este compus din camere cu trei paturi, mobilier pentru trei persoane (birou pentru calculator, dulap, noptieră, scaune) şi grup sanitar complet utilat. Dispune de o cameră pentru persoane cu handicap, bufet şi lift. Fiecare etaj dispune de un oficiu pentru prepararea hranei, o maşină de spălat pe fiecare palier şi cameră de uscat rufe. În viitor, căminul va avea spaţii de recreere pe fiecare etaj, dotate cu canapele, scaune, televizor.

b. COMPLEX MIHAIL KOGĂLNICEANU (capacitate de cazare: 614 locuri)

Adresă: Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46 / Telefon: 021-315.55.25

Mijloace de transport: Metrou: Eroilor; RATB: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601;

Administrator: Cristina Tudor

Descriere:Complexul Mihail Kogălniceanu format din căminele A şi B, compuse din camere cu două, trei sau patru paturi; pe fiecare palier se găsesc două băi. Căminele au fost renovate, fiind dotate cu geamuri termopan şi mobilier complet nou.

c. CĂMIN POLIGRAFIE (capacitate de cazare: 244 locuri)

Adresa: Bd. Ficusului, nr. 4

Mijloace de transport: RATB: 331;

Administrator: Safta Rodica

Descriere: Căminul Poligrafie are camere cu patru paturi şi două băi comune pe fiecare palier. Căminul a fost renovat în 2007, lucrările constând în izolaţie termică exterioară şi în montarea geamurilor şi uşilor termopan; mobilierul din camere este nou.

d. CĂMIN TH. PALLADY 1 (capacitate de cazare: 218 locuri)

Adresa: Bd. Th. Pallady, nr. 24

Mijloace de transport: Metrou: N. Grigorescu;

Administrator: Columb Florica; Telefon: 021-345.48.90

Descriere: Căminul Th. Pallady are camere tip garsonieră, cu hol interior, patru paturi, grup sanitar propriu şi mobilier modern. Căminul a fost renovat în 2007.

e. CĂMIN TH. PALLADY 2 (capacitate de cazare: 194 locuri)

Adresa: Bd. Th. Pallady, nr. 24

Mijloace de transport: Metrou: N. Grigorescu;

Administrator: Columb Florica; Telefon: 021-345.48.90

Descriere: Căminul Th. Pallady 2 are camere tip garsonieră, cu 2 paturi, grup sanitar propriu şi mobilier nou; a intrat în circuitul cazării începând cu luna octombrie 2008.

f. CĂMIN STOIAN MILITARU (capacitate de cazare: 471 locuri)

Adresa: Str. Stoian Militaru, nr. 18

Tel: 021-332.43.25

Mijloace de transport: Metrou: C. Brâncoveanu;

Administrator: Ioana Ionescu

Descriere: Bloc de apartamente cu camere de două/trei/patru paturi, bucătărie, grup sanitar propriu. Căminul a fost supus unor lucrări de întreţinere şi reparaţii (inclusiv montarea de geamuri termopan), urmând ca mobilierul să fie înlocuit.

g. CĂMIN FUNDENI (capacitate de cazare: 204 locuri)

Adresa: Şos. Fundeni, nr. 252-254

Mijloace de transport: RATB: 66;

Administrator: Adriana Mândruţă

Descriere: Căminul Fundeni are camere cu două paturi şi mobilier corespunzător. Fiecare cameră dispune de grup sanitar în cameră. Căminul a fost izolat termic şi renovat.

h. CĂMIN PANDURI (capacitate de cazare: 221 locuri)

Adresa: Şos. Pandurilor, nr. 90 / Telefon: 021-410.31.78

Mijloace de transport: RATB: 69, 90,91, 96, 122, 126, 137, 226, 268, 368;

Administrator: Cherana Pascu

Descriere: Camere cu două/cinci paturi, grupuri sanitare pe fiecare palier, maşini de spălat rufe. Baie comună pe fiecare palier. Căminul a fost renovat şi izolat termic în 2007.

i. COMPLEX MĂGURELE (capacitate de cazare: 644 locuri)

Adresa: Com. Măgurele, str. Fizicienilor, nr. 1-9

Mijloace de transport: RATB: 433, 455;

Administratori: Cămin G1, G2 Silvia Bădulescu; Cămin – G3, G4 Ioana Perijoc;Telefon: 021-457.41.29

Fax: 021-457.40.49

Descriere: Complexul Măgurele este format din căminele Gl, G2, G3, G4 care au în compunere module cu două camere, cu două/trei paturi; dispune de un hol şi de grup sanitar propriu.

j. CĂMIN C – LEU, et. I şi II (capacitate de cazare: 244 locuri)

Adresa: B-dul Iuliu Maniu 1-3

Mijloace de transport: Metrou: Politehnica, RATB: 61, 62, 71, 122, 126, 136, 236, 336,

Descriere: Camere cu două paturi şi grupuri sanitare pe palier.

Cantina M. Kogălniceanu

Adresa: Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46 / Telefon: 021-315.55.23

Mijloace de transport: Metrou: Eroilor;

RATB: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601;

Program: Luni-Vineri: 11.30-17.00; 18.00-20.00

Administrator: Iancu Bozu

Cantina Mihail Kogălniceanu are o capacitate de 1000 persoane/zi, mobilier nou, baie. A fost renovată în 2007.
METODOLOGIE GENERALĂ PRIVIND REPARTIŢIA
STUDENŢILOR ÎN CĂMINE DE CĂTRE COMISIILE DE
CAZARE

ART. 1 Numărul de locuri este atribuit proporţional cu numărul de studenţi finanţaţi de la
buget din fiecare facultate.
ART. 2 La nivelul facultăţilor, se iau în considerare următoarele:
2.1 Repartizarea locurilor în cămine se face proporţional cu numărul studenţilor din fiecare an de studiu (începând cu anul I şi terminând cu ultimul an de doctorat).
2.2 Comisia de cazare
Repartizarea studenţilor fiecărei facultăţi în cămin se face de o comisie pe facultate,
coordonată de prodecanul cu probleme sociale studenţeşti. Din comisie fac parte şi alte cadre didactice precum şi studenţi din consiliul facultăţii. Comisia pe facultate răspunde de felul în care sunt respectate criteriile de cazare a studenţilor.
Comisiile de cazare au obligaţia să afişeze în timp util criteriile de cazare şi numărul de locuri disponibile, purtând întreaga răspundere pentru respectarea criteriilor afişate.
Comisiile de cazare în cămine ale fiecărei facultăţi vor asigura o transparenţă totală a acestei acţiuni.
2.3 Categoriile de persoane care pot fi cazate:
 studenţii români;
 studenţii de etnie română, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din Bucureşti s-a angajat să asigure cazare; în limita locurilor rămase comisia de cazare mai poate aproba cazarea unor cadre didactice tinere.
Obs.: Doctoranzii etnici români şi străini, precum şi studenţii bursieri ai statului român, alţii decât cei etnici români, precum şi persoanele venite la specializare primesc cazare de la Serviciul Social al UB.
2.4 Priorităţile de cazare:
 studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament sau plasament familial, din anul I de studiu până la finalizarea masterului ;
 studenţii români bursieri şi studenţii etnici români bursieri;
 studenţi defavorizaţi social.
2.5 Criteriile după care are loc repartiţia în cămine a studenţilor:
 performanţele profesionale;
 situaţia socială/materială.
Aceste norme se impun obligatoriu, rămânând la latitudinea comisiei de cazare să stabilească condiţii suplimentare ca de ex: continuitatea pe loc, media minimă pentru acordarea dreptului de cazare; pentru studenţii etnici români situaţiile se vor examina cu atenţie, cererile putând fi respinse
numai în cazul unor situaţii profesionale extrem de slabe. De asemenea, comisiile de cazare pot decide asupra numărului de locuri alocat pentru fiecare an de studiu (inclusiv pentru anul I) şi asupra numărului de locuri alocat pentru studenţii cu taxă.
Vor fi examinate cu atenţie cererile studenţilor care au avut abateri de la Regulamentul de Funcţionare şi Organizare a căminelor (restanţe la plata cazării, pagube produse intenţionat, sancţiuni primite pe linie de cămin); acolo unde este cazul, Rectoratul vă va comunica în timp util numele acestor studenţi.
Comisiile de cazare sunt obligate să transmită la Rectorat, până la 10 septembrie 2009 propriile regulamente de cazare.
TARIFUL DE CAZARE
Tariful de cazare lunar este stabilit de către Serviciul Social, în funcţie de costurile legate de acoperirea utilităţilor, de salarizare a personalului, de întreţinere şi reparaţii curente ce revin pentru un loc de cazare, diferenţiat pe grad de confort şi subvenţia acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Plata tarifului de cazare se face lunar la administraţia căminului între datele de 20 şi 30 ale lunii în curs, cu excepţia lunii octombrie, care se plăteşte în momentul cazării. Pentru neplata tarifului de cazare în termenul menţionat, se percepe o penalizare de 0,5% la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere; neachitarea sumei în termen de 90 de zile se sancţionează cu evacuarea din cămin.
La începutul anului universitar, chiriaşul constituie un fond de rulment, în cuantum de 50 lei. Aceasta va fi utilizată în condiţiile stabilite de Biroul Senatului Universităţii, pentru acoperirea pagubelor produse în cămine.

Sursa: www.ciocp.ro

One Ping to “Campus UB”

  1. CAZARE CAMIN 2010-2011 » Says:

    [...] Campus UB [...]